2 april 2020

Eerste Vizier 2020

Soms is het nodig om het vizier weer even scherp te stellen. Zien we het allemaal nog goed? In de huidige discussie over de milieuproblematiek staan klimaatsceptici en klimaatdrammers nogal eens lijnrecht tegenover elkaar.


Ook orthodoxe christenen kunnen op dit punt heel uiteenlopende opvattingen hebben. Niemand zal echter betwisten dat het een Bijbelse opdracht is om de Schepping niet alleen te bouwen, maar ook te bewaren. Het is daarom niet vreemd dat binnen de fractie Chris- tenUnie & SGP wordt nagedacht over het vormgeven van deze opdracht. In dit nummer van Vizier treft u daar ook weer voorbeelden van aan. Tegelijk is het goed om ook het productieproces van dit blad tegen het licht
te houden. Hoe verantwoord is het om elke keer weer veel papier en plastic te spenderen als er ook andere mogelijkheden zijn? U leest er alles over. Misschien wel voor het laatst op papier.

Lees hier de eerste Vizier van 2020 (PDF)