16 april 2014

Eerste Vizier 2014

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zindert nog na. Wonden worden gelikt, overwinningen gevierd. In sommige plaatsen hebben politieke aardverschuivingen plaatsgehad. Het zal een kunst zijn om overal weer nieuwe colleges te vormen. Intussen gaat het werk in de provincie door, ook als het gaat om de positie en de toekomst van gemeenten. In dit nummer valt de schijnwerper onder meer op de situatie op Voorne-Putten, waar de gemeenten de opdracht krijgen steeds nauwer te gaan samenwerken. Ook de RijnLandRoute houdt de gemoederen nog altijd bezig. Met name de gemeente Katwijk wordt geconfronteerd met verkeersproblemen die uit dit project voortvloeien. ChristenUnie & SGP willen deze problemen aanpakken door het geld voor de geplande (maar overbodige) Duinpolderweg hiervoor in te zetten. Daarnaast is er in dit nummer aandacht voor dekustverdediging: hoe veilig is Zuid-Holland achter de duinen als er een ”maatgevende storm” opsteekt? Maar voorlopig is het nog voorjaar: tijd voor een wandeling ergens langs de kust, bijvoorbeeld de
Scheveningse boulevard of op de Kop van Goeree. Bij mooi weer of als het hard waait.
Aanbevolen!

Download Vizier