28 maart 2015

Eerste ledenvergadering Provinciale Afdeling

Op de eerste vergadering van de kersverse Provinciale Afdeling van SGP Zuid-Holland werd teruggeblikt op de verkiezingscampagne en sprak ds. L. Terlouw een appèlwoord over de gewenste bestuurlijke verantwoordelijkheid in de politiek.

In Ridderkerk vond de eerste bijeenkomst van de Provinciale Afdeling Zuid-Holland plaats. (De vereniging is vanaf 1 januari omgezet naar een afdeling). Na de opening door voorzitter C.H. van de Berg las hij het dankbericht voor van partijvoorzitter M.F. van Leeuwen. Hij geeft aan dat de Provinciale Statenverkiezingen voor de SGP bijzonder gunstig zijn verlopen. ‘In alle provincies behaalde de SGP stemmenwinst. Het aantal SGP-Statenzetels steeg van 12 naar 18. Ook de uitslag van de Waterschapsverkiezingen stemt tot dankbaarheid. Het is de doelstelling van de partij de staatkundig gereformeerde beginselen tot meerdere erkenning te brengen. Het is verblijdend dat aan deze doelstelling de komende periode door meerdere SGP’ers in de Staten en Waterschappen mag worden gewerkt. Na de Heere zeggen we u hartelijk dank voor alle inspanningen die u de achterliggende periode hebt geleverd’. Woorden die door de voorzitter van de afdeling werden onderschreven.

Campagne
Servaas Stoop gaf een korte terugblik op de campagne. Op veel plaatsen heeft de SGP haar gezicht, veelal samen met de waterschappen, laten zien. De SGP was duidelijk op diverse fronten zichtbaar in de campagne. Dat was zelfs andere partijen opgevallen, waarvoor de statenleden complimenten ontvingen. Goed is te melden dat de SGP ca. 6000 stemmen extra heeft gekregen en ca. 1800 meer dan de ChristenUnie waar al vele tientallen jaren 1 fractie mee wordt gevormd. Beide partijen haalden 3 zetels. Naast Servaas Stoop en Henk van Dieren, zal nu ook voormalig Heemraad Chris van der Velden een zetel in de Provinciale Staten innemen. In de periode 2015-2019 zal de fractie: ‘SGP & ChristenUnie’ gaan heten, met Servaas Stoop als fractievoorzitter.


Ook Wim de Jong, lijsttrekker van SGP Hollandse Delta en voorman André van der Wende van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard waren blij over de uitkomst. Door de lijstverbindingen heeft het CDA in beide waterschappen een extra zetel gekregen. Ze dankten, evenals Niek van der Plas van Hoogheemraadschap Rijnland, het campagneteam en de campagneleider voor de steun die ze tijdens de campagne mochten ervaren. Voor v.d. Plas was het helemaal een verrassing, aangezien zicht op een extra zetel in Rijnland er niet was. Van Hoogheemraadschap Delfland was helaas niemand aanwezig. Ook daar wordt door de CU-SGP-fractie inmiddels een zetel bezet. Voor SGP Rivierenland kreeg de aanwezige secretaris van de Provinciale afdeling Gelderland, de heer Bok, het woord. Dit waterschap is voor een deel actief in Zuid-Holland. Ze mochten daar hun 2 zetels behouden.

 

Afscheid
Op deze bijeenkomt werd tevens afscheid genomen van 2 bestuursleden: Wouter-Jan Vroegindeweij en Wim van Stam. De eerste heeft zicht verdienstelijk gemaakt als secretaris en als 2e voorzitter, terwijl de andere 4 jaar lang het penningmeesterschap op zich heeft gehad. Doordat beide heren ook een drukke baan hebben, werd het steeds moeilijker om tijd vrij te maken voor de provinciale SGP. Door de voorzitter werden beide heren hartelijke bedankt voor hun inzet, vergezeld met een envelop.


Bestuurlijke verantwoordelijkheid
‘Samen voor Zuid-Holland’ en ‘Wijs met Water’, dat waren de motto’s van de verkiezingen. ‘Ze geven aan waar we voor willen staan’, aldus ds. L. Terlouw in zijn appèlwoord aan het eind van de bijeenkomst. ‘Maar wat zal uiteindelijk het resultaat zijn bij het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid? Door de eeuwen heen heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid heel wat overleg gevraagd, maar welk spoor volgen we dan?’, zo vroeg de predikant uit Barendrecht zich af.

Vanuit Markus 15: 12 trok hij lijnen naar deze tijd. ‘Ook Pilatus droeg bestuurlijke verantwoordelijkheid en hij zocht een bestuurlijke oplossing. Rust is hem heel wat waard en tegelijkertijd wil hij het Romeinse recht hoog houden. De belangen botsen. Aan de ene kant het recht: Jezus is onschuldig en aan de andere kant het verliezen van het zijn van een vriend van de Keizer. Hij zoekt een slimme oplossing’, zo leidde de dominee zijn appèlwoord in. Door Barabbas tegenover Jezus te plaatsen poogt hij een oplossing te geven in het conflict, met als doel de handhaving van zichzelf. ‘Het gaat hem maar om 1 ding: het eigen ik en niet om het volk en God’.

Jezus staat alleen in de strijd en zet de strijd voort, al is niemand met Hem, in dienst van het Koninkrijk der Hemelen. Hij draagt volkomen verantwoordelijkheid. Bij Hem geen leugen, geen menselijke gunst en het zoeken van eigen eer, maar Die van Zijn Vader en van de zaligheid van de verloren zondaren. ‘We moeten dienstbaar zijn op de plaats waar we geroepen zijn. Voelen we de bestuurlijke verantwoordelijkheid? Volgen we dan het spoor van Pilatus of door genade het spoor van Christus?’. Staatkundig Gereformeerden zijn verplicht om te gaan in het spoor van die Ene Koning die de overwinning heeft behaald. Dominee Terlouw sloot af met de wens dat we met de Heere optrekken in de toekomst. Dan maken we ons dienstbaar in dat Koninkrijk en zijn we door genade een lichtend licht.