5 maart 2020

Een deal!

Gisteren gedebatteerd en vandaag een deal. Dat lijkt snel maar de totstandkoming van deze deal is allerminst snel verlopen. Meer dan 10 jaar is er over gedaan om deze deal uit het vuur te slepen. Waar hebben het over. Het gaat over de deal tussen Katwijk en het RVB over woningbouw op voormalig vliegveld Valkenburg. Een deal waar we ook Gedeputeerde Koning voor mogen bedanken.

Als ChristenUnie en SGP zijn we blij met deze deal in de vorm van een bestuurlijke overeenkomst. Waarom zijn we o.a. blij:

  1. Eindelijk kan er snelheid gemaakt worden met de ontwikkeling van woningen, het bestemmingsplan etc. 
  2. Het is een risicovol gebied als het gaat om afwikkeling van verkeer en stikstof. Als deze partijen zich erachter scharen moet het haalbaar zijn. 
  3. Met de juiste percentages aan woon categorieën komt het ook tegemoet aan de vraag vanuit voornamelijk Katwijk. 

Uiteraard hebben we nog meer argumenten. Hadden we die nodig? Jazeker, aangezien er een motie zou komen over het doen van een onderzoek om mogelijk toch nog meer woningen gerealiseerd te krijgen. Op zich een loffelijk streven, ware het niet dat het zowel op het plangebied als op het proces een ongepaste actie zou zijn, althans iig wat ons betreft. Na het stevige debat bleek dat een meerderheid ons standpunt deelde waarna de motie tot bespreekstuk verheven is in de eerstvolgende commissie.


Een klein anekdote: ons werd tijdens het debat verweten te ver vooruit te kijken. We hadden te ver nagedacht over de gevolgen van de motie. Uit het debat bleek echter dat het ver vooruitkijken wel het juiste spoor heeft opgeleverd aangezien de veronderstellingen van onze fractie wel juist bleken.