31 januari 2019

Een bijzondere dag!

Het was woensdag 30 januari 2019 voor mij een bijzondere dag: geïnstalleerd tot Statenlid van de Provincie Zuid-Holland. Boeiend, leerzaam maar ook een hele verantwoordelijk. Het afleggen van de eed is dan ook geen goede gewoonte of mooie traditie... maar is een uitdrukking van afhankelijkheid, verantwoordelijkheid en leiding! Het was ook mooi dat Eveline van den Berg, Giovanni en mijn moeder aanwezig konden zijn. 

In de periode dat ik in Waddinxveen politiek actief was schreef ik ongeveer twee keer per maand een blog. Op deze manier liet ik de Waddinxveense burger en ondernemer kijken in de keuken van de Waddinxveense politiek en enigszins in mijn persoonlijke leven. Nu ik in en voor Zuid-Holland volksvertegenwoordiger ben wil ik dit weer opnieuw oppakken. In deze blog zal ik mij daarom voorstellen.

Wie is Peter van den Berg?

Graag wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Peter van den Berg (1974) en ik woon met mijn vrouw Eveline in Waddinxveen. Als gezin zijn we sinds het voorjaar van 2007 beschikbaar en actief als pleeggezin. In het kader van zowel crisisopvang als min of meer langdurige opvang hebben we diverse kinderen mogen opvangen. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik Nederlands Recht, met als specialisatie staats- en bestuursrecht, gestudeerd. Ik werk als juridisch adviseur voor de gemeenten Woerden en Oudewater. Sinds 2000 ben ik politiek-bestuurlijk actief. Kerkelijk zijn wij aangesloten bij de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorpstraat’. Sinds 2010 mag ik de gemeente als diaken dienen. Vrije tijd? Gezin, schrijven van een boek. Oost-west, thuis best!

Politiek

Vanaf 2000 ben ik politiek actief. De eerste jaren als duo-raadslid van de PCW-fractie (Protestantse Combinatie Waddinxveen). Vanaf 2006 tot en met 2018 was ik namens de PCW gemeenteraadslid in Waddinxveen. Als raadslid heb ik mij gespecialiseerd in ruimtelijke ordening. Voor wat betreft de Zuidplas en Greenport coördineerde ik het overleg tussen de PCW/SGP/CU-fracties van de betrokken gemeente en de provincie. Als raadslid was ik ook lid van de gemeenschappelijke regelingen Gouwepark, Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas en Grondbank RZG. Bij mijn afscheid kreeg ik een Koninklijke Onderscheiding en werd ik benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Binnen de SGP heb ik in 2013 met Goos den Hartog en Wim de Jong en SGP-Waterschapsplatform opgericht. Daarnaast ben ik sinds 2015 lid van de Partijadviesraad van de SGP.

Kerkelijk

In 2010 ben ik gekozen als diaken van de Hersteld Hervormde Gemeente in Waddinxveen. Ik vind het mooi om, zij het iets minder actief gezien mijn raadslidmaatschap, diaconaal en enigszins pastoraal actief te mogen zijn. Ik heb die verkiezing als roeping ervaren al worstel ik wel regelmatig met de gezonde verhouding tussen gezin, werk, kerk en politiek. Gelukkig word ik daarin 'scherp' gehouden door Eveline. 

Gezondheid

Het is de afgelopen periode een paar keer in het nieuws geweest en het zal de komende weken vaker in het nieuws zijn…. Mijn gezondheid…. Vijf jaar geleden kreeg ik de diagnose ‘ziekte van Parkinson’. Verdrietig. Bij mij is deze chronische ziekte licht-positief. Het vele avond vergaderen is niet echt meer voor mij weggelegd. Daarom is het een ‘verademing’ dat de provincie vaak overdag vergadert. Zoals ik schreef, binnenkort vaker in het nieuws. Dat komt omdat ik DV eind februari 2019 een boek voor en over jonge parkinsonpatiënten in het Radboud UMC en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen hoop te presenteren. Een boek, het eerste boek in deze opzet en omvang, waaraan 70 professionals en ervaringsdeskundigen uit Vlaanderen en Nederland hebben samengewerkt. 

Installatie

Zoals zojuist genoemd, op woensdag 30 januari 2019 werd ik als Statenlid van Zuid-Holland geïnstalleerd. Dat gebeurde bij mij door het afleggen van de eed. Als lid van de SGP/ChristenUnie-fractie kiezen we ervoor om de eed af te leggen omdat wij geloven dat de overheid van God de taak heeft gekregen om te besturen. Daarbij komt dat het statenwerk geen vrijblijvende zaak is en we verantwoording moeten afleggen van onze daden. Daarom roepen we ook (als gebed) God om hulp en leggen we onze afhankelijkheid ook in de handen van de grote Koning! Na drie keer als raadslid te zijn geïnstalleerd (2006, 2010 en 2014) was dit de eerste keer als Statenlid. Het is steeds toch weer een plechtig en heel bijzonder moment en ik vond  het mooi dat mijn vrouw, Giovanni en mijn moeder ook aanwezig konden zijn.

Wijsheid en zegen nodig

Woensdagochtend heb ik thuis eerst 1 Koningen 3:5-15 gelezen. Het hoofdstuk waarin beschreven wordt dat de Heere God aan Salomo vraagt wat hij begeert wat God hem zal geven. Dan vraagt hij niet om rijkdom en eer maar om een wijs hart om onderscheid te weten tussen goed en kwaad zodat hij het volk kan leiden. Nu besef ik terdege dat het Koningschap van Salomo van geheel andere orde is dan het lidmaatschap van Provinciale Staten van Zuid-Holland... Maar ik hoop en bid ook dat ik bewaard blijf mij belangrijk te voelen maar als volksvertegenwoordiger dienend en luisterend naar Gods Woord beslissingen mag nemen die goed zijn voor onze provincie.

Ik heb niet de illusie dat ik komende twee maanden ‘het onderscheid ga maken’. Zo ben ik ook nooit in de politiek (vanaf 2000) begonnen. Wel hoop ik die twee maanden dat ik Statenlid hoop te zijn stukken te lezen, de fractie te ondersteunen en mijn politieke werk in oprechtheid te doen. Biddend dat God ons werk zegent en dat Hij Zelf harten en ogen van ons volk opent zodat zij en wij zien wie we zijn en ook echt beseffen wie Hij is.

Waddinxveen / Den Haag, 31 januari 2019

Peter van den Berg

(namens de SGP/ChristenUnie-fractie lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland)