18 oktober 2016

Duurzamer transport van Rijnland naar Europoort

Het transport van containers via de Overslag Terminal Alphen aan den Rijn (OTA) wordt duurzamer. Er komt een "groene corridor” van Rijnland naar Europoort. De fractie was er op werkbezoek.

De Statenfractie SGP&ChristenUnie werd tijdens een werkbezoek aan de OTA uitgebreid geïnformeerd over de plannen om het vervoer zowel over de weg als over water een stuk duurzamer te maken.
De OTA verhandelt per jaar meer dan 50.000 containers voor bedrijven als Heineken, Bart Smit en Zeeman. Deze containers worden door NedCargo met eigen trailers van Zoeterwoude naar de OTA en per schip vanaf de OTA naar Europoort vervoerd. Per dag varen er minimaal vier schepen naar Europoort en weer terug.

Omdat de overheid concrete plannen heeft om het energieverbruik terug te dringen, ontwikkelen de betrokken bedrijven, waaronder ook Havenbedrijf Rotterdam, in gezamenlijkheid plannen voor energiezuiniger vervoer. Een nieuw te bouwen schip en de trailers voor het containervervoer worden daarom met elektrische motoren uitgerust. Zo wordt een ”groene vervoerscorridor” tussen Europoort en Rijnland gevormd.
Verder zouden de bedrijven graag enkele windmolens in de directe omgeving willen plaatsen waarvan de bedrijven zelf, maar ook andere bedrijven en woningen in de omgeving, kunnen profiteren.

Onze Statenfractie, die met raadsleden uit Alphen aan den Rijn afgelopen vrijdag op bezoek ging bij de OTA, was onder de indruk van dit sterke staaltje logistieke planning en van de ambitie om tot energieneutraal vervoer te komen. Het nieuwe te ontwikkelen distributiecentrum van NedCargo op Steekterpoort ziet de Statenfractie SGP&CU als een versterking van de economie die de regio ten goede komt.