1 april 2022

Duurzaamheid: óók focus op winning en ontmanteling

Duurzaamheid is de laatste tijd een veelvoorkomend begrip. Ook bijvoorbeeld in het (concept) omgevingsbeleid wat binnenkort verschijnt.. De vraag is wat de provincie Zuid-Holland als duurzaam ziet. En onze fractie. 

De komende tijd zullen we als fractie ons nadrukkelijk bezighouden met het onderwerp duurzaamheid. Dit, omdat bijvoorbeeld het nieuwe omgevingsbeleid op de gebieden Ruimte en Wonen, maar ook op Energietransitie de komende maanden de revue gaat passeren. Daarin worden keuzes gemaakt die voor langere tijd gaan gelden en dus een aanzienlijke impact kunnen hebben. Uiteraard moeten we ook letten op het feit dat de keuze op 1 gebied niet een tegengesteld resultaat oplevert op een ander gebied. 

In deel 1 over duurzaamheid willen we aandacht geven aan het ontwikkel- en ontmantelingsproces (van grondstoffen) voor elektriciteitsdragers of opwekkers. 

In deze periode hebben we meermaals aandacht gevraagd voor het proces van winning van grondstoffen tot ontmanteling van bijvoorbeeld windmolens. De constatering is geweest dat het veelal ontbreekt aan een visie en scherpe keuzen op het gebied van bijvoorbeeld windenergie. Hebben we oog voor de gifmeren die in China aanwezig zijn mede als gevolg van winning en/of ontmanteling van delen van windturbines?   

Om die reden hebben we schriftelijke vragen gesteld over de winning en ontmanteling van grondstoffen voor elektrische apparatuur. Bijvoorbeeld:

Lithium is een essentiële grondstof voor de welbekende Lithium-ION accu’s. Die worden heel veel gebruikt, denk aan auto’s en elektrische apparatuur:

  • Hoe zit het met het leefgebied van mens en dier rond de gebieden waar winning van Lithium plaatsvindt? 
  • Is in beeld wat de hoeveelheid afval van accu’s en elektrische apparatuur nu en de komende jaren in Zuid-Holland gaat zijn? 
  • Klopt het echt dat we in Nederland op dit moment maar 5% van alle accu’s recyclen? Waar blijft de rest? 
  • Wat doen we als Provincie vervolgens aan deze E-waste (afval elektrische apparaten en energiedragers)? Voorziet ons beleid in regels om E-waste als grootste milieuvervuiler van dit moment (bron: o.a. website WEEE.nl) aan te pakken?  

Kiezen voor duurzaamheid is niet alleen kiezen voor iets wat op een bepaalde plaats uitstoot verminderd. Kiezen voor duurzaamheid is integraal kiezen van winning tot ontmanteling mét aandacht in die  de gehele keten voor mens, dier en natuur. Dat is bouwen en bewaren van de wonderlijke schepping. 

We wachten de antwoorden met belangstelling af.