15 november 2023

Duurzaamheid belangrijker dan betrouwbaarheid OV aldus coalitie

Reizigers gaan (vaker) gebruik maken van het OV, wanneer blijkt dat ze kunnen vertrouwen op de dienstregeling. Dat is de achterliggende jaren wel gebleken! Een voorstel om de betrouwbaarheid kostenloos te stimuleren is door de hele coalitie (VVD, CDA, GroenLinksPvdA en BBB) afgewezen. Zij geven hiermee aan dat op dit moment duurzaamheid belangrijker is dan betrouwbaarheid.   

Het voorstel dat Gerard van de Breevaart bij de vaststelling beleidskader OV Hoekse Waard Goeree Overflakkee 2025 in stemming heeft gebracht, kunt u hier lezen:

‘Voor de inzet van 100% Zero Emissie bussen wordt de concessie drie jaar verlengd. Wat de SGP betreft zou betrouwbaarheid van de dienstverlening ook onderdeel uit moeten maken van de verlenging. Alleen verlenging van drie jaar als 100 procent Zero Emission wordt geboden én betrouwbaarheid met grofweg drie procent wordt verhoogd.’

VVD, CDA, BBB en GroenlinksPvdA vinden duurzaamheid belangrijker dan betrouwbaarheid. Wat ons betreft vergroot dit de kans op een verdere afschaling van het OV. Teveel uitval van ritten en teveel te laat komen, gaat jaarlijks reizigers kosten, die veelal niet meer terugkomen. Dat is (met name) voor het landelijk gebied iets waar de SGP niet achter kan staan en juist voorkomen moet worden.

De volledige motie kan hier gelezen worden. De motie is helaas verworpen.