15 december 2010

Duidelijkheid over Leenheerenpolder gewenst

Vier leden van de Statenfractie van ChristenUnie-SGP brachten op vrijdag 10 december 2010 op uitnodiging van de SGP-gemeenteraadsfractie in Korendijk een werkbezoek aan de Leenheerenpolder in Goudswaard.
De toekomstige invulling van deze polder staat opnieuw ter discussie omdat het Rijk bezig is met een heroverweging.

De Leenheerenpolder is opgenomen in het Rijks-ontpolderingsproject Deltanatuur, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Provincie Zuid-Holland.
Tegen deze plannen bestaan in het gebied behoorlijk wat bezwaren. Het woord "ontpolderen" is, om begrijpelijke redenen, een beladen woord in onze streek, die in 1953 getroffen werd door de watersnood.
De huidige regeringspartijen hebben in hun coalitieakkoord opgenomen dat er niet meer ontpolderd zal worden. Staatssecretaris Bleker van Natuur gebruikt de komende maanden voor een herijking van het natuurbeleid. Hij zal dan ook concreet moeten aangeven wat er met het programma Deltanatuur gaat gebeuren.

De Statenfractie toonde zich zeer geïnteresseerd door in het veld te kijken en te luisteren naar de bezwaren die er leven. Een van de dilemma’s is dat op rijksniveau bepaalde projecten eerst als speerpunt van beleid zijn benoemd. Zo zijn er gronden door de overheid aangekocht en zijn de ontwikkelde beheerplannen in een vergevorderd stadium. Op dit moment stagneert alles, omdat het Rijk andere afwegingen lijkt te maken.
De Statenleden werden ontvangen door een agrariër die vergevorderde plannen heeft om via particulier natuurbeheer de gestelde natuurdoelen te realiseren.