9 juli 2014

Drievliet naar Bleizo verplaatsen

Als Attractiepark Drievliet verplaatst wordt naar de locatie Bleizo bij Zoetermeer worden volgens de Statenfractie twee vliegen in één klap gevangen. Verplaatsing van Drievliet voorkomt aantasting van de open ruimte op de huidige locatie en op Bleizo past zo’n voorziening goed bij Zoetermeer als leisuregemeente.

Chris Schaapman stelde namens de fractie dat dit een unieke kans is die nader onderzocht moet worden. Drievliet wil graag uitbreiden met een indoorhal van 15.000 m2. Tegen dit plan zijn veel bezwaren gerezen. Bovendien laat de bereikbaarheid zeer te wensen over. Op Bleizo, een gebied langs de A12, staat de bouw van kantoren gepland, de fractie ziet daar geen heil in omdat er een overschot aan kantoorruimte is.

De Staten vergaderden over de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit die de Structuurvisie uit 2010 moet gaan vervangen.