27 maart 2019

Drie SGP Statenleden namen afscheid in Zuid-Holland

Op woensdag 27 maart werd (in het bijzijn van oud-Statenlid Henk van Dieren, thans wonend in Utrecht!) afscheid genomen van drie Statenleden van de SGP in Zuid-Holland. Frappant detail was, dat deze fractie, zowel het kortst zittend Statenlid, als het langs zittend Statenlid van Zuid-Holland leverde, respectievelijk Peter van den Berg en Servaas Stoop. De ene 2 maanden, de andere kon bogen op maar liefst 26,5 jaar Statenlid. Ook Johan Matze, die vorig jaar Chris van der Velde opvolgde, nam afscheid van de Staten van Zuid-Holland.Provinciale Staten namen op 27 maart afscheid van 36 Statenleden. De Commissaris van de Koning Jaap Smit blikte terug op de Statenperiode 2015-2019 en sprak alle vertrekkende Statenleden persoonlijk toe. Drie van hen, Ron Hillebrand (PvdA), Marijke van Dobben de Bruijn (VVD) en Tiemen Brill (VVD), ontvingen een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange inzet.

Genoegen
“Door de nu vertrekkende Provinciale Staten is veel werk verzet en daarmee een fundament gelegd voor de komende periode, die ongetwijfeld ook weer bijzonder interessant zal worden. Ik prijs mij gelukkig dat ik als commissaris vier volle jaren uw voorzitter heb mogen en kunnen zijn. Met genoegen en waardering heb ik gezien hoe betrokken alle Statenleden hun taak hebben verricht, hoe de argumenten over en weer gingen en hoe uiteindelijk de besluiten zijn genomen”, aldus Jaap Smit.

Benjamin
Peter van de Berg wees in zijn afscheidsspeech erop dat zowel de nestor als de benjamin uit de fractie van de SGP kwam. Althans, zo betitelde hij zichzelf. Want ook dat stond niet in zijn onlangs uitgegeven boek: het ‘Zakboek voor Statenleden’. Twee maanden mocht hij proeven van de provinciale politiek en zo in de praktijk meemaken wat hij als theorie reeds aan het papier had toevertrouwd. Mogelijk zal bij een herdruk dus deze ervaringen worden meegenomen…

Nestor
Servaas Stoop liet de 26 jaren in een vogelvlucht passeren, de vier Commissarissen die hij heeft meegemaakt, de tientallen Gedeputeerden, de honderden Statenleden waar hij mee heeft samengewerkt. Maar ook de bijzondere gebeurtenissen die er waren. Ook soms diepingrijpende. De Commissaris van De Koning, prees Servaas voor zijn verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef. Vele keren zat hij ook als nestor en plaatsvervangende voorzitter de Staten voor.

Betrokkenheid
Zo installeerde hij vorig jaar collega Johan Matze. Dat moet vertrouwd zijn geweest’ aldus de Commissaris, want Matze werd eerder door burgemeester Stoop, geïnstalleerd als raadslid voor Korendijk. Hij oefende die functie 14 jaar uit. Helaas kon de derde Statenzetel niet meer ingevuld worden door de SGP en moest Matze afscheid nemen. Hij hielt zich het laatste halfjaar vooral bezig met waterbeheersing en woningbouw. Wel blijft hij, samen met een aantal anderen in de top van de lijst, betrokken bij het Statenwerk.

Het bestuur van de SGP in Zuid-Holland bedankt alle scheidende Statenleden. Op een later moment zal intern daar de nodige aandacht aan worden besteedt.