3 februari 2017

Discussie over Hoeksche Waard (niet) uitstellen voor burgerpeiling

De discussie over het wel of niet herindelen van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard loopt al lang. En er is veel over gesproken en besloten. Nu willen Gedeputeerde Staten een herindeling voorbereiden.

De vijf gemeenteraden kijken hier verschillend tegen aan. Twee van de gemeenteraden zijn voor herindeling, (waarvan één unaniem) en drie zijn er tegen (waarvan één nipt). Hierbij is er ook een alternatief in discussie gebracht: de zogeheten “intensieve samenwerking met doorzettingsmacht”. Ook daarover verschillen de gemeenteraden van mening. Niks nieuws.

In de Statenvergadering van 1 februari kwam de vraag naar voren of de provincie de discussie over wel of niet herindelen moet uitstellen, omdat in de drie gemeenten -waar een meerderheid van de gemeenteraad tegen herindeling is- een burgerpeiling gehouden gaat worden.

Dat klinkt misschien logisch, maar is gewoon heel raar. Want de gemeenteraden hebben na veel discussies in hun gemeenten gesproken en gestemd. Daarvoor hadden deze gemeenteraden géén raadpleging nodig, maar zijn zij juist op tal van andere manieren het gesprek aan gegaan met hun bevolking voordat zij besloten. Dan is het heel raar, als de provincie nu wacht op de burgerraadpleging in plaats van de gemeenteraden als volksvertegenwoordigers te respecteren.

Als de burgerpeiling er had moeten zijn (wat nog maar de vraag is overigens), dan was het tijdige moment geweest vóór de stemmingen in de gemeenteraden.