6 december 2019

Derde Vizier 2019

”Elke dag beter. Zuid-Holland”. Met die slogan is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in september van start gegaan. Het is een veelkleurig gezelschap van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks én ChristenUnie & SGP.


Namens de laatstgenoemde fractie is Willy de Zoete-van der Hout tot het provinciebestuur toegetreden. Willy is gepokt en gemazeld in de politiek – ze zat onder meer in de Provinciale Staten van Zuid-Holland (van 2007-2015). Tot haar takenveld behoren onder meer cultuur en erfgoed, personeel en organisatie, luchtvaart en grond- zaken. Over haar werk als gedeputeerde zegt ze in een interview in dit nummer van Vizier onder meer: ”Het is belangrijk dat mensen een plek in de maatschappij vinden waar ze tot hun recht kunnen komen.”
We wensen haar en haar collega’s van harte Gods zegen toe bij het vervullen van deze mooie taak.

Lees hier de Vizier online (pdf)