24 december 2018

Derde Vizier 2018

Het einde van een jaar maakt weemoedig. Er is in 2018 veel gepasseerd, weggegleden in het verleden, is geschiedenis geworden. Het is een moment van bezinning. Hebben we de goede dingen gedaan? Heb- ben we de dingen goed gedaan? Zijn we er geweest voor onze medemens, voor de schepping? Hebben
we onze roeping als christen verstaan? Wat (en wie?) nemen we mee naar het nieuwe jaar, Deo volente?

In dit nummer van Vizier uiteraard weer ruim aandacht voor allerlei lopende zaken. Maar terwijl het politieke bedrijf onverstoorbaar doorgaat, nemen we afscheid van mensen die voor kortere of langere tijd hun in- breng erin hebben gehad. Mensen zijn voorbijgangers. Statenlid Henk van Dieren komt door een provinciale herindeling opeens buiten Zuid-Holland te wonen. Col- lega Chris van der Velden verhuisde zelf naar een an- dere provincie. Beiden moesten hun zetel in de Staten daarom beschikbaar stellen. Fractiemedewerker Flip Mak heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en mag binnenkort genieten van een welverdiende rust. Allen zeggen we heel hartelijk dank voor hun inbreng en betrokkenheid bij het Statenwerk. Ga met God!

Vizier (PDF)