2 januari 2018

Derde Vizier 2017

Het komt niet heel vaak voor dat een politicus zijn zilveren jubileum als Statenlid viert. Servaas Stoop bereikte op 29 oktober jl. deze mijlpaal. Vijfen- twintig jaar heeft hij op deskundige en enthousiaste wijze zijn bijdrage gele- verd aan de provinciale politiek. Ook namens de redactie van Vizier felicite- ren wij hem van harte met dit jubileum en wensen we hem Gods zegen toe voor de toekomst. We zijn dankbaar voor alles wat God in hem gaf.

Stoop zal de eerste zijn die zal erken- nen dat het niet om hem gaat. Hij heeft, samen met vele anderen, een bijdrage mogen leveren aan het welzijn van de inwoners van de provincie Zuid-Holland en iets mogen laten zien van Gods goede Booschap voor mensen.

Daar getuigt ook dit nummer van Vizier weer van.

Veel leesgenoegen! 

Download de derde Vizier van 2017 (PDF)