6 juli 2022

De praktijk van een PAS-melder

Boer Olieman in Reeuwijk is PAS-melder. Sinds enige jaren zit hij daardoor in onzekerheid: de overheid heeft beloofd zijn vergunning te legaliseren, maar heeft dat nog niet gedaan. Inmiddels zit de MOB (Mobilisation for the Environment) achter de overheid aan om bij Olieman te handhaven.

We zochten boer Olieman op. Het bedrijf van Olieman bestaat sinds 1884 en gaat van generatie op generatie. Zijn twee zonen zitten in de maatschap en hijzelf wil er over enige jaren uit. Het bedrijf zit ver genoeg bij een Natura2000-gebied vandaan. Ze doen aan ca. 100 hectare natuurbeheer door onder meer slootkanten- en weidevogelbeheer. Er is fors geïnvesteerd in een emissiearme vloer in de koeienstallen en in luchtwassers in de varkensstal.

De rechter heeft in haar uitspraak op het handhavingsverzoek van MOB aangegeven dat het overheidsbesluit om de PAS-melders te legaliseren onvoldoende onderbouwd is. Inmiddels krijgt dit in hoger beroep een vervolg. Een en ander heeft wel ingrijpende gevolgen voor Olieman. Door de onzekerheid kan er niet geïnvesteerd worden, want financieringen door banken zijn hierdoor onmogelijk.

Olieman kijkt naar wat er in de Regeling natuurbescherming gebeurd: daar heeft de wetgever bepaald dat er met voorrang stikstofruimte gereserveerd kan worden voor bedrijven waar een handhavingsverzoek loopt.

Een schrijnend voorbeeld van welke uitwerking het traag legaliseren van PAS-meldingen kan hebben. We gaan met het verhaal van Olieman en anderen in de provinciale Staten van Zuid-Holland aan de slag om hier een oplossing voor te vinden.