12 november 2020

Combinatie Sport en Recreatie en Erfgoedlijnen

De ChristenUnie & SGP fractie ziet een mooie mogelijkheid om Sport, Recreatie en Gezond & Veilig te combineren met het doel om de erfgoedlijnen meer te intensiveren en te promoten.


“Covid19 onderstreept nog eens extra het belang van recreatie, sport en meer bewegen als stimulans voor een goede gezondheid. Onze fractie ziet een mooie mogelijkheid om dit te combineren met het doel om de erfgoedlijnen meer te intensiveren en te promoten. Het combineren kan leiden tot voordelen in de planvorming en uitvoering. Het biedt de inwoners van Zuid-Holland een goede stimulans om meer te bewegen en zich tegelijkertijd te verdiepen in het provinciaal erfgoed.” aldus fractievoorzitter Nico de Jager in zijn woordvoering bij de behandeling van de Begroting 2021.

Daarom vroeg De Jager aan Gedeputeerde Staten (GS) vandaag om een toezegging om een analyse inclusief inzicht in de financiële consequenties uit te voeren. Met als doel inzicht te krijgen in hoeverre de al bestaande plannen op het gebied van sport, recreatie en gezond en veilig gekoppeld kunnen worden aan erfgoedlijnen, met bijzondere aandacht voor ‘om de hoek’ initiatieven.

Jacco Schonewille
Statenlid ChristenUnie