28 november 2011

Column in laatste vizier: Coalitie

In de laatst verschenen Vizier, het informatieblad van de ChristenUnie & SGP-fractie, staan weer diverse onderwerpen. Zo wordt geschreven over de provinciale begroting, Jeugdzorg en is er een column van de hand van Statenlid Henk van Dieren met als onderwerp: Coalitie!

Coalitie, Samenwerking, Verbond
Toen de verkiezingen voor Provinciale Staten dit voorjaar achter de rug waren kon men in de pers lezen welke coalities er zoal in diverse provincies werden gesmeed. Maar wat is een coalitie?
Het woord coalitie betekent: verbond, samenwerking. Het wordt gebruikt bij samenwerking tussen politieke partijen, zoals in een gemeenteraad of in Provinciale Staten. Maar het woord heeft oudere papieren.

Historie
In de tijd van Napoleon werd het woord coalitie al gebruikt. Daarmee werden de
samenwerkende legers bedoeld die Napoleon bestreden. Maar bijvoorbeeld ook de landen waar deze legers bij hoorden, werden in hun strijd tegen Napoleon een coalitie genoemd. Er waren grote verschillen tussen die landen.  De coalitie had dan ook een beperkt, concreet doel. Zo was er ook in de Tweede Wereldoorlog militaire samenwerking tussen diverse landen.  De beroemdste coalitie was die tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie, de geallieerden.

Politiek
In de politiek is een coalitie een samenwerking tussen verschillende politieke partijen. Met een concreet omschreven doel: de mogelijkheid om een regering of een college van gedeputeerde staten of een college van burgemeester en  wethouders te formeren. De overige partijen worden gerekend tot de tegenhanger met de naam: oppositie. In die laatste categorie is ook nog weer onderscheid. Er zijn partijen die de voorstellen van de
coalitie op z’n merites beoordelen. Maar er zijn ook partijen die in bepaalde situaties
de voorstellen op voorhand negatief beoordelen omdat deze van de coalitie komen.

Zuid-Holland
In Provinciale Staten van Zuid-Holland is een coalitie gevormd van VVD, CDA, SP en
D66 die kan rekening op de steun van 28 van de 55 statenzetels, dus een meerderheid van één zetel. In de vorige periode had de toenmalige coalitie  40 zetels, eveneens bestaande uit vier partijen. Bij deze laatste coalitie was er meer manoeuvreerruimte. Het is boeiend om te zien hoe partijen die voorheen tot de oppositie behoorden, en zich ook zo gedroegen, van kleur verschoten zijn nu zij tot de coalitie behoren en met een
uiterst geringe meerderheid de rijen gesloten moeten houden.