5 september 2019

COLUMN - Elke dag beter?! Zuid-Holland.

Wat moet je met het hoofdlijnakkoord voor Provincie Zuid-Holland? Een regelmatig terugkerende vraag. Gisteren stond het hoofdlijnakkoord tussen VVD, CU en SGP, Groenlinks, PvdA en CDA op het menu van de Statenvergadering. Ziet elke fractie het als: “elke dag beter”? Een kort overzicht.

Laat ik beginnen met de (voor mij) meest opvallende reactie. Voor een fractie was het te kort dag om met 10 man in 2 dagen tijd het 43 paginas tellende hoofdlijnenakkoord goed door te nemen. Was het misschien een gevolg van het maken van een complexe berekening voor bijvoorbeeld de paginaverdeling per Statenlid? Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen aangezien de uitkomsten/inzichten van bijvoorbeeld complexe financiële overzichten ogenschijnlijk uit de mouw worden geschud én gebruikt om bijvoorbeeld een beeld van de financiële situatie te schetsen. In ieder geval nog wel tijd gehad om de financiële paragraaf door te nemen. Het kan elke dag minder zorgwekkendals ideeën van deze fractie worden overgenomen of waren meegenomen. Al met al een duidelijke boodschap: hand aan de ploeg voor de Gedeputeerden, in welk opzicht dan ook.

Was dit een blauwdruk van de reacties van de Statenfracties? Allerminst. Daarmee zouden de andere fracties ruim tekort worden gedaan voor hun bijdrage. Zelfs kleine fracties hadden soms zelfs zeer uitgebreide en inhoudelijke reacties. Voor de ene was het: het kan beter. Voor de andere gold: het lijkt erop dat het elke dag beter is dan de vorige coalitie. Al was het alleen al dat sommige fracties de ruimte voelden om op onderwerpen, die nu in hoofdlijnen getekend stonden, daar een voorstel voor te doen. Die ruimte werd overigens ook nadrukkelijk benadrukt door enkele coalitiepartijen. Ook hier: werk aan de winkel.

Biedt de eerste reactie van de fracties ruimte voor een positieve start van de coalitie? In mijn optiek zeker. Wat wel essentieel hierbij is: vanuit welk oogpunt bekijk je dat het elke dag beter kan of moet? Is dat vanuit inwoners perspectief, vanuit fractie perspectief, vanuit financieel perspectief, vanuit ecologisch perspectief of welk perspectief dan ook? Dat kan tussen coalitie en oppositie verschillen. Dat kan ook tussen fracties verschillen.

Wat ik de coalitie van harte wens is dat zij elke dag in afhankelijkheid van de Heere hun werk mogen doen om het beste voor de inwoners te mogen zoeken. Zonder de afhankelijkheid en zegen van de Heere gaat het elke dag slechter. En daarom: ora et labora