25 april 2019

Coalitievorming Zuid-Holland

We hebben als ChristenUnie & SGP Fractie in Zuid-Holland diverse berichten over het informatie proces zien langskomen waarop we graag kort ingaan.

Allereerst willen we benadrukken dat we als fractie vanaf het begin hebbe, aangedrongen op een inhoudelijke verkenning (gesprekken over de inhoud) en een brede coalitie. We hebben vanaf het prille begin aangegeven niks uit te sluiten en op basis van inhoud en verkiezingsuitslag gesprekken aan te gaan. Hiervoor hebben wij dan ook diverse gesprekken gevoerd met de informateur.

Nadat duidelijk werd dat, door het wegvallen van diverse partijen, er geen brede coalitie meer was hebben wij aangegeven een inhoudelijke bespreking voorbarig te vinden. Het bericht dat het proces met drie partijen voortgezet zou worden was ook voor ons een onverwachte wending. Als ChristenUnie & SGP Fractie vinden wij een inhoudelijke verkenning met een brede coalitie de meest logische stap en wij zullen in dat proces dan ook onze verantwoordelijkheid nemen.

Een stabiele coalitie die op een meerderheid in de Staten steunt, dient wat ons betreft nog steeds het belang van de inwoners van Zuid-Holland en zou dus het uitgangspunt van coalitievorming moeten zijn.