21 augustus 2019

Coalitieakkoord Zuid-Holland “Elke dag beter. Zuid-Holland”

Op dinsdag 20 augustus heeft de nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord “Elke dag beter. Zuid-Holland” gepresenteerd. Als ChristenUnie & SGP-fractie zijn we dankbaar dat er een mooi akkoord ligt, waarin onze fractie verantwoordelijkheid mag dragen. In dit akkoord staan ook behoorlijk wat onderdelen die vanuit onze verkiezingsprogramma’s zijn ingebracht. Wij hopen te mogen bijdragen aan de ambitie om de komende vier jaar met dit programma Zuid-Holland nog beter te maken.

Willy de Zoete (ChristenUnie, 62 jaar en voormalig raadslid en fractievoorzitter van de gecombineerde ChristenUnie/SGP-fractie in Westland) is namens ChristenUnie & SGP kandidaat-gedeputeerde. Haar portefeuille wordt Economie (Human capital en toegepaste innovatie in het MKB), Cultuur & Erfgoed, Personeel & Organisatie, Luchtvaart en Grondzaken. De planning is dat op 4 september Gedeputeerde Staten zullen worden geïnstalleerd. Op die dag zal ook Jacco Schonewille het stokje van fractievoorzitterschap van de ChristenUnie & SGP-fractie in Zuid-Holland overdragen aan fractiegenoot Nico de Jager.

In de nieuwe coalitie wil de ChristenUnie en SGP zich samen met VVD, GroenLinks, PvdA en CDA inzetten om Zuid-Holland iedere dag beter te maken. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland met veel bedrijvigheid. In de nieuwe coalitie gaan we de komende 4 jaar werken aan een goede balans tussen leefomgeving en economie. Samen met partners en inwoners gaan we voor een optimale bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor alle nieuwe plannen wil de coalitie €160 miljoen extra uittrekken.