24 augustus 2012

ChristenUnie&SGP vragen opheldering afwijzing kerkbouw

De Statenfractie ChristenUnie&SGP heeft Gedeputeerde Staten (GS) om opheldering gevraagd over de afwijzing van een bouwplan voor een kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) in Ouderkerk aan den IJssel. De fractie wil van GS vooral weten waarom tot afwijzing is besloten.

De HHG wil aan de Kerklaan een nieuwe kerk bouwen, vlak naast het daar gevestigde tuincentrum. De locatie ligt net buiten het gebied dat door de provincie in de Verordening Ruimte voor bebouwing is vastgesteld, de zgn. bebouwingscontour. In zo’n geval moet de provincie ontheffing aan de gemeente Ouderkerk verlenen om de bouwvergunning te mogen verstrekken. Onduidelijk is waarom de provincie die ontheffing heeft geweigerd.

Fractielid Henk van Dieren: “Een kerk is voor een dorpsgemeenschap belangrijk. Ook daarom willen we weten waarom GS negatief heeft besloten”.
Tenslotte wil de fractie van GS vernemen of er andere locaties zijn overwogen en of er afspraken met de gemeente Ouderkerk en het kerkbestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente zijn gemaakt om dit probleem op te lossen.

GS moet binnen vier weken antwoorden.