14 oktober 2020

ChristenUnie en SGP komen op voor huisvesting arbeidsmigranten

Recent is de huisvesting van arbeidsmigranten in het nieuws geweest. We vinden de constateringen wel zorgelijk. Dat er nu wat meer over bekend is geworden juist niet. Waarom beiden?

Wat kan de provincie Zuid-Holland doen als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten? Zowel op de lange, als op de korte termijn hebben wij zeker een rol als provincie. En nu we de problemen hebben gezien, als sommige arbeidsmigranten in tenten moeten leven en nog meer dingen die zorgelijk zijn, hebben wij ons huiswerk dan goed gedaan? Hebben wij onze faciliterende rol, maar ook samenbrengende rol voldoende opgenomen? Voor op de lange termijn wordt er wel met de betrokken partijen overlegd. En met betrokken partijen bedoelen wij gemeenten, bedrijven die arbeidsmigranten aan het werk hebben, maar ook andere belanghebbenden.

Op de korte termijn is er onvoldoende bereikt. Daarom hebben wij als fractie meegetekend aan een motie van de SP, die vraagt om spoedinzet van Gedeputeerde Staten (GS) om mee te helpen om voor humane huisvesting te zorgen voor arbeidsmigranten. Want is er bijvoorbeeld gekeken of een cruiseschip een oplossing kan zijn? Is een leegstaand bedrijfspand om te bouwen? Kan tijdelijke huisvesting ontwikkeld worden? Wil GS huisvesting op bedrijfsterreinen toestaan?

Zo zijn er meer voorbeelden, om mogelijk op korte termijn een oplossing te realiseren voor deze penibele situatie voor (gelukkig niet alle) arbeidsmigranten. Daarnaast kan het een aanloop zijn om tijdelijke huisvesting te versnellen, wat niet alleen nuttig kan zijn voor arbeidsmigranten maar ook voor andere huiszoekenden. Er zijn namelijk genoeg plekken in Zuid-Holland waar tijdelijke woningbouw gerealiseerd kan worden.  

De motie is vandaag in de Provinciale Statenvergadering met ruime meerderheid aangenomen.
De motie lezen kan hier: Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten

Gerard van de Breevaart Statenlid SGP