6 september 2018

Chris van der Velden verlaat Provinciale Staten

SGP-statenlid Chris van der Velden heeft gisteren zijn ontslag ingediend als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. De reden is dat hij in de afgelopen week verhuisd is naar een andere provincie en dus niet meer voldoet aan de regel dat hij inwoner is van de provincie Zuid-Holland.

In zijn brief aan de Commissaris van de Koning schrijft hij: “Met dankbaarheid kijk ik terug op de fijne tijd die achter mij ligt in de Staten. Ik dank mijn collega’s in mijn fractie voor het onderlinge vertrouwen en de humorvolle wijze waarop wij met elkaar omgingen”. Met zijn vertrek sluit Chris een periode af van bijna 25 jaar actieve inzet voor de SGP-beginselen in het openbaar bestuur. Chris van der Velden neemt afscheid tijdens de Statenvergadering van 19 september 2018.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 17 oktober 2018 zal Johan Matze als zijn opvolger worden geïnstalleerd. Johan (47 jaar) woont met zijn gezin in Nieuw-Beijerland waar hij ook werkt als directeur-bestuurder van de School met de Bijbel. Naast zijn werk is hij voorzitter van de SGP-fractie van de gemeenteraad van Korendijk.