19 februari 2015

Campagneavond in Meerkerk

Op 19 februari hield de SGP een verkiezingsavond in ‘De Linde’. Naast de lijsttrekkers van SGP Zuid-Holland en SGP Rivierenland waren ook de nummers twee, Henk van Dieren en Peter Aanen, aanwezig. Beide heren staan op een verkiesbare plek en daarmee is Zederik goed vertegenwoordigd op de SGP lijsten.

Provinciale Staten – Samen voor Zuid-Holland
Nadat lijsstrekker Servaas Stoop de aanwezigen een film liet zien van de provinciale taken waarin de diversiteit, zoals de Randstad en ’t Groene Hart, naar voren kwam gaf hij negen redenen aan om op lijst negen, de SGP, te stemmen. Zo wil de SGP: ‘samen gaan voor een zorgvuldige ruimtelijke inrichting, een bereikbaar platteland en ruimte voor een vernieuwende agrarische sector’. Deze punten zijn belangrijk voor de lokale gemeenschap om te zorgen voor een vitaal platteland.

Waterschap Rivierenland – Rivier en Land
Goos den Hartog, lijstaanvoerder voor SGP Rivierenland, liet de aanwezigen zien wat het waterschap doet en waarom het zo belangrijk is. ‘Het waterschap is een ondergeschoven kindje, maar doordat de waterschapverkiezingen nu samenvalt met de provinciale verkiezingen krijgt zij meer aandacht en dat is goed’, aldus den Hartog. SGP Rivierenland heeft de volgende vijf speerpunten: 1) Een dijk van veiligheid, 2) Schoon water natuurlijk, 3) Brandstof uit afvalwater, 4) Agrarische sector met natuur en 5) Efficiënt en doelmatig. Alle punten werden door de SGP-er uitvoerig toegelicht. SGP Rivierenland staat voor Rivier en Land!

Debat over lokale thema’s
Onder leiding van wethouder Arie Donker gingen de nummers één en twee van zowel de provincie als het waterschap, aan de hand van stellingen, met elkaar en de zaal in discussie. De stelling over de mogelijk te vormen nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en tot welke provincie die gemeente dan zou gaan behoren, zorgde voor een mooie en levendige discussie.

Als afsluiter werd de zaal er nog op gewezen dat ze indirect ook stemmen voor de Eerste Kamer. ‘Twee of drie zetels voor de SGP in de provincie Zuid-Holland zou het verschil kunnen maken tussen één of twee zetels voor de SGP in de Eerste Kamer’, aldus Servaas Stoop. ‘Stem daarom op 18 maart gewoon SGP: Samen voor Zuid-Holland en Samen voor Nederland’, zo riep hij de aanwezigen op.