20 maart 2019

Campagne: laatste loodjes.. Onrust en zekerheid

De afgelopen dagen waren de 'laatste loodjes' van de campagne. Een viertal
gastlessen gegeven voor de groepen 7 en 8 van de Rehobothschool en de
Bethelschool in Waddinxveen. Leuk om die jongeren te informeren over het
bestuur van ons land met het besturen van de provincie in het bijzonder. 
Daarnaast natuurlijk enkele bezoeken aan plaatselijke afdelingen. Op
zaterdag de verkiezingsmarkten van Gouda en Capelle aan den IJssel bezocht.
Leuk tussen "concullega's" kiezers aan te spreken en een folder of mandarijn
uit te delen. Even lag de campagne stil, dat was na de calamiteit in de
gemeente Utrecht. De dinsdag daarop werd de campagne voorzichtig hervat en
zelf had ik woensdag in de eigen woonplaats Waddinxveen de laatste
bijeenkomst voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen.

Bij de opening van de vergadering in Waddinxveen stond de voorzitter stil
bij 2 Kronieken 20. In dit Bijbelboek, geschreven tijdens en na de
ballingschap, lezen we dat er leven veel vragen onder terugkerende Joden en
hoe moedeloos ze soms waren. We lezen ook van bemoediging en zegen. Zegen,
wie Hem, God, zoeken. Voorbeeld daarvan is Josafath, die leefde voor de
uitvoering naar Babel. Josafath roept, als groot leger op hem afkomt, tot
God. Hij vraagt om recht, belijdt dat bij hem en hen geen kracht is, maar
ziet op de Heere. Het volk moet op de Heere zien. Wonderlijke geschiedenis:
een machtige vijand, een machteloos volk, maar machtige Koning die boven
alles staat!! Dat geeft in tijden van verwarring, ook nu, rust en zekerheid.

Zo ook richting de verkiezingen. Spannend wat de opkomst zal zijn woensdag.
Spannend welke uitslag we woensdag-donderdagnacht zullen horen.. Maar Hij
regeert! Laten we dat voor ogen houden.

Waddinxveen / Den Haag, 19 maart 2019

Peter van den Berg
(namens de SGP/ChristenUnie-fractie lid van Provinciale Staten van
Zuid-Holland)