11 maart 2019

Campagne en Biddag

De periode tussen de 'laatste Statenvergadering', dat wil zeggen de laatste inhoudelijke Statenvergadering voor de verkiezingen, en de installatie van de nieuwe Staten is een bijzondere periode. Het inhoudelijke statenwerk staat (vanaf 21 februari) stil en alle aandacht gaat uit naar de verkiezingen.

Een leuke periode, een bijzondere periode. Gesprekken, verkiezingsbijeenkomsten, een gastles etc. De uitslag weten we over ruim een week. Ik roep u op te gaan stemmen! Stem Gerust Positief….! Of, Stem Gewoon Principieel….! Uw stem telt voor 3: Provinciale Staten, de Waterschappen en de Eerste Kamer…. Weest u zich daarvan bewust... Het is dan altijd goed om te lezen in Gods Woord. Ik denk dan aan Psalm 20: het gebed voor de koning. In welke positie wij ook mogen verkeren, laat ons (staten)werk gericht zijn op De Koning, op God. Ik wens u en de nieuwe Staten(fractie) toe dat we vanuit de zojuist genoemde grondhouding onze verantwoordelijkheid thuis, in kerk en maatschappij mogen uit (blijven) voeren.

Deze woensdag, 13 maart 2019, is er biddag voor gewas er arbeid. Iedere tweede woensdag van maart is er biddag. Deze bijzondere dag in het kerkelijk jaar stamt uit de Middeleeuwen. Er waren toen in kerkelijk Nederland vaste bededagen. Dergelijke bid- en vastendagen werden toen vaker door de overheid uitgeschreven. In 1578, op de Synode van Dordrecht, werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in 1653 vastgesteld. Er werd toen besloten om iedere eerste woensdag van november een dankdag te houden voor het gewas (voedsel). Met de opkomst van de industrialisatie en dienstverlening is de betrokkenheid op de agrarische sector op de achtergrond geraakt. Wat daar ook van zij, dergelijke dagen zijn ‘gewoon noodzakelijk’. Wanneer we letten op de nood in de wereld, ver weg (oorlogen, christenvervolging, honger, ziekten) en dichtbij (wellicht zorgen in eigen gezin, familie en/of omgeving) dan is (voor)bede zeker op zijn plaats. Meer dan ooit kan ook de nood/zorg in de wereld er in betrokken te worden. Gelovigen mogen weten dat er een God in de hemel is die (ver)hoort. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, spreekt: "Heere, hoe lang nog!" Rijk is als we weten dat we niet alleen voldoende voedsel hebben, maar dat we ook zelf mogen delen in de toekomstige (geestelijke) oogst...! Laten we daar op biddag om bidden en dat elkaar toebidden/toewensen!

Misschien mag ik van deze plaats u vragen om voor het Koningshuis, de landelijke, provinciale en lokale overheid te bidden? Om wijsheid, goede besluiten, omdat we geloven dat Gods geboden heilzaam zijn voor de samenleving.

Waddinxveen / Den Haag, 11 maart 2019

Peter van den Berg
(namens de SGP/ChristenUnie-fractie lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland)