16 september 2016

Buijtenland van Rhoon volgt kwartiermakers

Volgens de Statenfractie SGP&ChristenUnie kan het Buijtenland van Rhoon uitgevoerd worden op basis van de voorstellen van de kwartiermakers *), rekening houdend met alle belanghebbenden die in dat gebied een actieve rol gaan spelen.

Het plan is om in de polder Buijtenland van Rhoon, groot ruim 600 ha en nu een landbouwgebied, als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte, natuur en recreatie mogelijk te maken. Dit in combinatie met de agrarische bedrijven in het gebied.

Fractielid Ixora Balootje: ”De kwartiermakers zijn door de Provincie aangesteld. Vandaar dat wij zo dicht mogelijk bij de uitkomst van het rapport willen aansluiten”. Wel zijn een drietal verduidelijkingen nodig. Het gebied moet niet worden terugbestemd naar agrarisch; in de op te richten coöperatie moet ruimte zijn voor alle ondernemers die fysiek willen bijdragen; de doelen dienen controleerbaar te worden uitgewerkt.
Op basis van dit laatste kunnen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten informeren over de voortgang.

*) Kwartiermakers = een door de provincie ingestelde commissie van wijze mannen