1 juli 2017

Bijdrage Servaas Stoop | Kadernota 2018

Op woensdag 27 juni behandelden Provinciale Staten de Kadernota 2018. Daarin worden de financiële en inhoudelijke kaders voor het aanstaande begrotingsjaar bepaald. Namens SGP en ChristenUnie leverde Servaas Stoop de volgende bijdrage. In een afzonderlijke tekst wordt teruggeblikt op de aangenomen moties en gedane toezeggingen.

Lees hier de bijdrage van Servaas Stoop