7 april 2021

Bij een afscheid

Vandaag neemt Adri Bom-Lemstra afscheid als gedeputeerde van Zuid-Holland. Na 6 jaar als gedeputeerde begint ze in mei als voorzitter bij Glastuinbouw Nederland. Afscheid nemen tijdens een borrel kan helaas niet, daarom is ze vandaag digitaal uitgezwaaid in de Provinciale Statenvergadering.

Commissaris van de Koning Jaap Smit sprak lovende woorden bij haar afscheid, waar wij ons als fractie geheel bij aansluiten. Zo noemde Smit haar ‘een optimistische aanpakker en verbinder’. Verder noemde Smit het voorzitterschap van Glastuinbouw Nederland een logische en passende stap, want Adri was tijdens haar periode als gedeputeerde topambassadeur van de land- en tuinbouw.

De Statenfractie ChristenUnie & SGP is dankbaar voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren en voor de energieke en tomeloze inzet van Bom voor de provincie Zuid-Holland. We wensen Adri Bom-Lemstra van harte Gods zegen in haar nieuwe baan!  

Nico de Jager, fractievoorzitter ChristenUnie & SGP