11 juni 2016

Beter inzicht in natuurbeleid

De fractie wil dat Provinciale Staten meer inzicht krijgen in en controle op de voortgang van de uitvoering en de financiële consequenties van het natuurbeheer. Daarom diende de fractie in de Statenvergadering van 1 juni een motie in die met grote meerderheid werd aangenomen.

De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland is een ingewikkeld gebeuren en wordt door onze fractie steeds op de voet gevolgd. Fractielid Henk van Dieren: ”We constateren dat er de komende jaren nog veel zal veranderen in het natuurbeheer. Er gaat veel geld in om en de provincie moet uitvoering geven aan langlopende verplichtingen op het gebied van inrichting, beheer en onderhoud van natuurgebieden. Er is sprake van achterstand in de uitvoering en een sterk wisselend beeld van de financiële voornemens.”

De fractie heeft daarom een motie ingediend, waarin aan Gedeputeerde Staten wordt verzocht een rapportage te verstrekken, zodat de Staten beleid en financiën beter kunnen controleren. Deze motie is met overgrote meerderheid aangenomen. 

Het Natuurnetwerk Nederland was eerder bekend onder de naam Ecologische Hoofdstructuur. De provincie is verantwoordelijk voor het Zuid-Hollandse deel ervan. Nadat het Rijk een forse bezuiniging had doorgevoerd zijn de provinciale plannen aangepast en eind 2013 opnieuw vastgesteld. De provincie werkt hierin samen met contractpartners, waaronder natuurbeheerorganisaties en agrarische ondernemingen. Het geheel richt zich vooral op natuurkwaliteit en ontwikkeling van biodiversiteit.