31 januari 2018

Besluit Bentwoudlaan opgeschort

Provinciale Staten hebben een besluit over de aanleg van de Bentwoudlaan uitgesteld. Dit is de uitkomst van het debat over het voorstel van Gedeputeerde Staten over het zogeheten Uitvoeringsbesluit N207-Zuid (Bentwoudlaan bij Waddinxveen en de weg door Hazerswoude-Dorp).

Namens de Statenfractie van SGP & ChristenUnie stelde Wilco Scheurwater diverse vragen. Hij vroeg naar de effecten van het voorstel voor een oplossing van de mobiliteitsproblematiek voor de langere termijn in Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp, de knelpunten rond percelen van agrariërs langs het voorgestelde wegtracé en het regionale draagvlak.
Na de eerste discussieronde is op verzoek van de Statenfractie SGP & ChristenUnie de beraadslaging en besluitvorming tot nader order opgeschort. 
Wilco Scheurwater: "We moeten meer tijd nemen om goed zicht te krijgen op een integrale oplossing voor de langere termijn. Aspecten van de totale ontsluiting van de regio, openbaar vervoer, natuur en leefbaarheid spelen hierbij een rol". 

Tracé Verlengde Bentwoudlaan bij Waddinxveen (PDF)