7 april 2021

Benoeming nieuwe gedeputeerde

Op 7 april jl. is in Provinciale Staten Meindert Stolk (CDA) benoemd als gedeputeerde. Stolk volgt Adri Bom-Lemstra op in het College van Gedeputeerde Staten en gaat aan de slag op de portefeuilles Economie en Innovatie, Land- en Tuinbouw en Gezond en Veilig.

Stolk is sinds 2015 Statenlid en fractievoorzitter van het CDA. De Statenfractie ChristenUnie & SGP kennen Stolk als een gedreven en betrouwbare politicus en fijne collega. Wij kijken uit naar een goede samenwerking met Stolk als bestuurder van de provincie Zuid-Holland.

Wij feliciteren Stolk met zijn benoeming als gedeputeerde en wensen hem van harte Gods zegen toe in de uitvoering van zijn werk.

Nico de Jager, fractievoorzitter ChristenUnie & SGP