14 november 2017

Behandelen begroting 2018

Het was een lange vergaderdag, die tweede woensdag van november. De begroting 2018 kreeg een uitgebreide bespreking. Er kwamen maar liefst zes wijzigingsvoorstellen op tafel. Aan het eind van het debat moest er daarnaast ook nog eens over 24 moties worden gestemd. Hieronder een impressie van de vergadering aan de hand van de kernpunten uit onze inbreng.

  • Op verzoek van onze fractie gaat de provincie onderzoek doen naar de inzet van schaapskudden om de biodiversiteit in de provincie te vergroten. Schaapskudden grazen vaak de ene dag in het ene gebied en poepen de andere dag in een ander gebied. Het opgegeten bloemzaad verspreidt zich zo over de gebieden. Daarnaast leveren schaapskudden ook een positieve bijdrage aan de natuurbeleving.
  • Kort voor de begrotingsbehandeling hebben we in een commissie gevraagd waarom de provincie een Europese verklaring over de toekomst van de visserij als gevolg van een mogelijke Bexit niet had ondertekend. Gedeputeerde Weber heeft toegezegd dat hij dit alsnog wil gaan doen. Daarnaast heeft hij op ons uitdrukkelijk verzoek beloofd serieus werk te willen maken van deelname van de Provincie Zuid-Holland aan het belangenplatform voor de visserijbelangen. Wij zien dit als een steun in de rug voor de visserij, die in drie Zuid-Hollandse kustplaatsen (Katwijk, Den Haag-Scheveningen en Stellendam) een economische factor van betekenis is.
  • Ons pleidooi, verwoord in een motie, om als provincie samen met gemeenten en bedrijfsleven knelpunten rond de werkgelegenheid van (oudere) werknemers in de maakindustrie te inventariseren en een aanpak te ontwikkelen is breed omarmd.
  • Onze wens dat provincie, gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk met voorstellen komen over de revitalisering van verouderde bedrijventerreinen is met algemene stemmen onderschreven.
  • In lijn met onze inzet in eerdere jaren hebben we weer een pleidooi gehouden voor verlaging van de tarieven openbaar vervoer en verlaging van de opcenten Motorrijtuigenbelasting Voor het eerst zijn er voorstellen aangenomen die allebei mogelijk moeten maken.
  • Wij hebben nog een paar andere voorstellen gesteund, zoals extra geld voor fietsprojecten, restauratie van Rijksmonumenten, extra aandacht voor de problematiek van bodemdaling en inspanningen voor de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel op MBO-niveau.

Servaas Stoop