16 november 2023

Begrotingsbehandeling: niets nieuws onder de zon

Vorige week werd in de Provinciale Staten de begroting voor 2024 behandeld. Namens de SGP deed fractievoorzitter Nico de Jager zijn woordvoering, waarin hij vertelde dat er niets nieuws onder de zon is. De geschiedenis herhaalt zich: oorlogen, natuurrampen, opgaande en ondergaande wereldmachten. Dit betekent niet dat we af moeten wachten op wat komen gaat, maar dat we werken aan het welzijn van onze inwoners. We moeten extra aandacht besteden aan alle groepen in de samenleving, waarbij we ook zorg moeten dragen voor de schepping.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SGP het volgende bereikt:

  • De SGP heeft vorig jaar een motie ingediend om de PAS-melders niet aan hun lot over te laten. Dat dreigt bij de Interimmers helaas wel te gebeuren. Dat kan veel persoonlijk leed betekenen voor deze ondernemers. De SGP heeft voor elkaar gekregen dat de interimmers meegenomen worden in de gebiedsprocessen.
  • Motie varend ontgassen is aangenomen (voor motie klik hier)
  • Motie giftreinen is aangenomen (voor motie klik hier)

De SGP plaatste tijdens de begrotingsbehandeling een kritische noot. Er is door de Gedeputeerde Staten een begroting van 150 miljoen euro op tafel gelegd, waarbij nog lang niet alle plannen duidelijk zijn. Slechts 37 miljoen euro heeft een bestemming, voor de overige 113 miljoen euro zijn nog geen concrete plannen. Waarom worden er niet eerst plannen gemaakt, voordat er budget wordt aangevraagd?

Wilt u de gehele woordvoering van Nico de Jager lezen? Lees hier verder.