31 januari 2019

Beëdiging Peter van den Berg

De eerste vergadering van Provinciale Staten in 2019 was een bijzondere. In ieder geval voor Peter van den Berg die als Statenlid werd geïnstalleerd. Peter zal in ieder geval tot de verkiezingen in maart dit jaar de SGP/ChristenUnie-fractie ‘versterken’. Daarmee vult hij de lege plek in die door het vertrek van fractielid Henk van Dieren is ontstaan.

Peter van den Berg (1974) woont met zijn vrouw Eveline en hun (pleeg)zoon Giovanni in Waddinxveen. Van 2000 tot 2018 was hij politiek actief in Waddinxveen. De eerste jaren was hij namens de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) duo-raadslid, van 2006-2018 gemeenteraadslid. Sinds 2015 is Peter lid van de Partijadviesraad van de SGP.