2 juli 2020

Beëdiging Johan Matze

Op woensdag 1 juli is de heer Johan Matze beëdigd als fractievertegenwoordiger voor de Statenfractie ChristenUnie & SGP in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Matze was Statenlid van september 2018 tot maart 2019 namens de SGP in de gezamenlijke Statenfractie.

Johan Matze (49 jaar) woont met zijn gezin in Nieuw-Beijerland waar hij ook werkt als directeur-bestuurder van de School met de Bijbel. Eerder was hij veertien jaar lang, tot de herindeling, fractievoorzitter van de SGP in Korendijk.

Bij de PS-verkiezingen op 20 maart 2019 stond Matze op de derde plaats, maar helaas haalde de SGP maar twee zetels waardoor Johan zijn werk als Statenlid niet kon voortzetten. Echter heeft hij de fractie vanaf maart 2019 vol enthousiasme en kundig bijgestaan als steunfractielid.

Ondersteuning
Aangezien er na de verkiezingen meer kleine(re) fracties waren ontstaan vonden een aantal fracties het wenselijk om de werkdruk van de Statenleden te verlichten. Daarom heeft Provinciale Staten besloten om fractievertegenwoordigers te benoemen. Deze ondersteunen in het lezen van stukken, het voorbereiden van en deelnemen aan de commissievergaderingen en andere daaraan gekoppelde politieke activiteiten, zoals werkbezoeken, etc. De stemverhouding in de Staten verandert door de aanstelling van fractievertegenwoordigers niet. Elke fractie heeft nog net zoveel stemmen bij de besluitvorming als door de verkiezingsuitslag was bepaald.

Stem
Elke Statenfractie mag één ‘reserve-Statenlid’ voordragen. Voor de ChristenUnie & SGP-fractie is dat dus Johan Matze. Johan heeft voor de Hoeksche Waard de portefeuilles Bereikbaarheid en Wonen onder zijn hoede. “Daar ben ik heel blij mee. Ik kan nu mijn streek, 86.000 mensen, een stem geven”, aldus Matze.

Ridderzaal
De Provinciale Statenvergadering vond plaats op een bijzondere locatie, de Ridderzaal in Den Haag. Dat komt omdat de Statenzaal in het Provinciehuis wordt gerenoveerd en in de Ridderzaal (ook de tijdelijke vergaderzaal van de Eerste Kamer) met inachtneming van de Corona-maatregelen kon worden vergaderd. Matze: “Op deze historische plek te worden beëdigd is een leuke bijkomstigheid.”