11 maart 2019

Asbestsanering en agrarische bedrijven

Vanmiddag met SGP Tweede kamerlid Chris Stoffer een leerzaam werkbezoek aan het veehouderijbedrijf van Bartlo Hoogendijk in de gemeente Driebruggen. Gespreksonderwerp was de asbestsaneringsregeling en de hoge kosten en complexe procedures waar betrokkenen (eigenaren, saneringsbedrijven etc.) mee te maken hebben. Daarom waren onder andere ook landelijke bestuursleden van de LTO en andere deskundigen aanwezig. Een kleine wijziging in protocollen en een goede regeling zou achterstand weg kunnen werken en recht kunnen doen aan ondernemers die nu knel komen te zitten. 

 

De actie met zonnepanelen maakt het tot op zekere hoogte interessant om het asbest van de daken te verwijderen. Maar niet alle schuren staan ‘voordelig’ als het om opvangen zonnestralen gaat. Daarbij komt dat het huidige net niet voldoende voorbereid is op een ‘toevloed’ aan stroom... zo blijkt een mooie regeling niet in alle situaties een oplossing te zijn...

Het was een leerzame bijeenkomst en mooi dat ik als Statenlid ook mocht aanschuiven en meedenken! 

Waddinxveen/Den Haag, 11 maart 2019

Peter van den Berg
Namens de SGP/ChristenUnie lid van Provincie Zuid-Holland