23 april 2020

Amendement Versterken Erfgoedhuis en Basisvoorziening Cultuur

Cultuur en erfgoed verbindt mensen. Daarom heeft de ChristenUnie & SGP fractie, samen met zeven andere fracties, bij de behandeling van de 1ste begrotingswijziging 2020 in de Provinciale Statenvergadering vandaag een amendement ingediend om de subsidieplafonds van het Erfgoedhuis en vier instellingen van de Basisvoorziening Cultuur met in totaal € 250.000 op te hogen.

In het beleid Cultuur en erfgoed werken we samen met een aantal vaste partners die jaarlijks een
begrotingssubsidie krijgen. Voor erfgoed gaat het om het Erfgoedhuis en voor de Basisvoorziening Cultuur gaat het om Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, Popunie en Stichting Educatie Orkest Projecten. Deze organisaties zijn in het verleden stevig gekort en hun begrotingssubsidie is sindsdien ook niet geïndexeerd. Deze organisaties geven aan structureel ruimte nodig te hebben om de ‘normale’ bedrijfsvoering te versterken om hun huidige takenpakket te kunnen blijven uitvoeren.
Tegelijk de oproep aan GS om met een voorstel voor structurele versterking van onze cultuur- en erfgoed partners te komen voor 2021 e.v.

Het amendement van ChristenUnie & SGP wordt breed gedragen en is mede ingediend door GroenLinks, CDA, PvdA, VVD, SP, DENK en D66. Het amendement is aangenomen met een ruime meerderheid van stemmen. De volledig tekst van het amendement vindt u hier.

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie & SGP Zuid-Holland