12 september 2011

Agrariër belemmerd in hervestiging van bedrijf

Wanneer een agrariër als gevolg van de ontwikkelingen in zijn omgeving genoodzaakt wordt om zijn bedrijf naar een ander gebied te verplaatsen, moet hij kunnen rekenen op de medewerking van de overheid. Een agrariër die zijn bedrijf naar de Hoekse Waard verplaatst ervaart het tegendeel. De Statenfractie ChristenUnie & SGP heeft hierover inmiddels bij Gedeputeerde Staten aan de bel getrokken.

In 2008 verruilde agrariër Schipper Waddinxveen voor Nieuw-Beijerland. De plannen voor het gebied waar hij zijn bedrijf uitoefende noopten hem om zich elders te vestigen. In Nieuw-Beijerland kocht hij 65 hectare goede akkergrond. Maar van de bouw van de bijbehorende boerderij wil de gemeente Korendijk waar Nieuw-Beijerland onder valt, niet weten. Volgens de gemeente Korendijk zit het vast op de regels voor de landschappelijke belangen die in de Hoekse Waard gelden.

De Statenleden Henk van Dieren en Chris Schaapman van de ChristenUnie & SGP-fractie hebben zich de kwestie aangetrokken. “Als er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor agrariërs zijn, komt dat de leefbaarheid van het gebied ten goede. Nu de betrokken agrariër al lange tijd in een onmogelijke positie zit omdat hij wel grond heeft en die ook bewerkt maar geen bedrijfspanden en een woning mag bouwen, is onze fractie erg benieuwd wat de provincie kan doen om dit probleem op te lossen. Daarom hebben we aan Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd”, aldus Van Dieren.