23 juni 2021

Afscheid Jan de Vos

Afscheid Jan de Vos

Tijdens de jaarvergadering van 22 juni 2021 nam de Zuid-Hollandse afdeling afscheid van secretaris Jan de Vos. De jaarvergadering werd dit keer gehouden in Hardinxveld-Giessendam. In het openingswoord stond de voorzitter stil bij ‘Het goede zoeken’, n.a.v. Psalm 122:9. Vanwege het niet doorgaan van de jaarvergadering in 2020, werden de stukken over 2019 en 2020 behandeld. Het bestuur werd na stemming aangevuld door de heer J.C. (Hans) Thierry.

‘Het goede zoeken’, dat is een opdracht. Als het goed is voelt elke SGP’er de plicht en de roeping om het goede te zoeken voor land en volk, in provincie en gemeente. ‘Vanuit deze psalm zien we duidelijk dat het goede is dat God aan Zijn eer komt ook en juist in het politiek bezig zijn’, aldus Grinwis in zijn openingswoord. In deze tijd van verwarring, van coronacrisis, van politiek wantrouwen, van kerkelijke verdeeldheid, vragen velen zich terecht twijfelmoedig af: ‘Wie zal ons het goede doen zien? David bidt in Ps.4:7 Verhef Gij over ons het licht van Uw aanschijn, O HEERE?’ In feite is het goede zoeken samen te vatten in één woord: Vrede. Vrede met God, vrede in ons land.

Na de behandeling van de jaarstukken nam de afdeling afscheid van de heer de Vos. Jan de Vos volgde in 2017 Wim Weijers op als secretaris. Voorzitter P.C. (Peter) Grinwis bedankte hem voor al het werk wat hij de afgelopen tijd voor de afdeling mocht doen. Altijd met veel interesse en met een grote accuratesse. Natuurlijk werd ook het bestuur deelgenoot van zijn hobby en werden de jaarverslagen door Jan voorzien van allerhande praktische en handige informatie over de SGP.  Per 1 april nam bestuurslid Jaap Klok als secretaris a.i. de taken reeds over. Met een bon en bos bloemen werd de waardering nogmaals onderstreept.

Statenlid G.A. (Gerard) v.d. Breevaart besprak met de aanwezigen twee belangrijke zaken waarmee de provincie en gemeenten bezig zijn. Allereerst de Regionale Energie Strategie (RES). Insteek van de fractie is om eerst helderheid te hebben over verschillende aspecten alvorens het beleid vast te stellen met name over de participatie en betaalbaarheid. Ook de woningbouwontwikkeling in de provincie heeft de aandacht.