1 april 2019

Afscheid als kortst zittend Statenlid

Vorige week afscheid genomen van Provinciale Staten van Zuid-Holland. In de tweede helft van 2018, ik was toen na bijna 18 jaar lokale politiek net een halfjaar in rustiger vaarwater gekomen, wist ik dat begin 2019 tijdelijk als Statenlid aan de slag mocht. Ik wist dat het mogelijk van korte duur zou zijn omdat ik op de voorlopige kandidatenlijst op nummer 4 stond. Het was een korte en mooie periode waarin ik vrijwel direct fors aan het werk mocht met de Provinciebrede Omgevingsvisie. Mijn maidenspeech ging daarover en ik mocht daarbij ook enkele amendementen en moties (mede)indienen.


Tijdens de verkiezingen kreeg ik 1100 (voorkeurs)stemmen, waarvoor dank.  Dank ook voor het vertrouwen uit bestuur, fractie en allen die ik als Statenlid mocht ontmoeten.

Vorige week woensdag (27 maart) dus afscheid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ik heb het laten uitzoeken, maar ik ben mogelijk het kortst zittende Statenlid. In ieder geval sinds 2011. Het was mooi om lid te zijn van het zogenaamde middenbestuur. Een bestuur met belangrijke verantwoordelijkheden op gebied van bestuur, ruimtelijke leefomgeving, verkeer en milieu.

Als mede-redacteur van het Zakboek Statenleden was het een eer om zelf ook kort Statenlid te mogen zijn. Via het FrieschDagblad (link naar artikel) en het ReformatorischDagblad (link naar artikel) heb ik geprobeerd theorie en de opgedane kennis praktisch te combineren en vertalen richting nieuwe Statenleden.

Als volksvertegenwoordiger, of het nu als gemeenteraadslid was of als statenlid, vond en vind ik dat je zichtbaar moet zijn, luisteren en verantwoording moet afleggen. Daarom schreef ik onder andere blogs, dat zal nu minder frequent zijn. Met de slotwoorden uit mijn afscheidsspeech (link naar afscheidsspeech): Ik wens u alle goeds toe! Ik wens u Gods zegen en liefde toe!

Waddinxveen / Den Haag, 1 april 2019

Peter van den Berg
(namens de SGP/ChristenUnie-fractie lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland)

Lees de afscheidsspeech (PDF)