31 januari 2013

Afronding natuur polder Oukoop

Door het mogelijk maken van agrarisch natuurbeheer in het laatste gedeelte van de polder Oukoop kan de natuurontwikkeling in de gehele polder worden afgerond. Door het aannemen van een motie van SGP-Statenlid H. van Dieren in Provinciale Staten  van 30 januari 2013 wordt dat mogelijk  gemaakt.
 

Door dit laatste gedeelte kunnen nu in de gehele polder zowel de Gemeente als het Waterschap hun plannen uitvoeren in het kader van Natura-2000 en KRW, maatregelen voor de waterkwaliteit volgens de Europese Kader Richtlijn Water. Verheugend is het dat dit kan worden uitgevoerd en beheerd door een agrariër.