11 november 2020

Actieplan Boerenlandvogels

Het wordt een hele klus om de natuurdoelen te halen. De provincie heeft de zorgplicht voor beschermde plant- en diersoorten en het in gunstige staat brengen van het leefgebied van 40 icoonsoorten, waaronder boerenlandvogels.

In 2019 werd het Actieplan Boerenlandvogels ondertekend door acht partijen, met de Provincie Zuid-Holland als trekker. Organisaties en vrijwilligers steken sindsdien veel tijd en energie in het uitvoeren van de plannen. Dit programma loopt van 2019 t/m 2027, maar er is destijds geen meerjarige financiering voor vastgesteld. Het plan geeft voor een deel invulling aan de provinciale zorgplicht. De ChristenUnie & SGP-fractie wil dan ook financiële steun bieden, zodat de uitvoering ongehinderd doorgang kan vinden. Daarom hebben we het amendement Budget voor Actieplan Boerenlandvogels van GroenLinks vandaag medeondertekend. Het amendement is aangenomen.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor natuurcompensatie. We zijn als provincie verplicht om natuurwaarden te compenseren die bijvoorbeeld verloren gaan door aanleg van infrastructuur. De reserve Natuurcompensatie wordt opgeheven, maar dat betekent niet dat we aandacht verliezen voor de verplichte natuurcompensatie. We houden de vinger aan de pols. In de begroting 2021 staat dat veel natuurcompensatie-maatregelen nog niet zijn gepland. Wij zijn blij dat de gedeputeerde ons binnenkort via de commissie KNM informeert over achterstanden die zijn opgelopen bij het compenseren van natuur.

Meer weten?

Lees het Actieplan Boerenlandvogels (pdf, 7,3 MB)

Lees het Amendement 680 budget actieplan boerenlandvogels