25 juni 2014

Aantal geborgde zetels waterschapsbesturen niet verminderd

Vermindering van het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen in Zuid-Holland gaat niet door. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een initiatief van D66, GL, PvdA, PvdD en SP verworpen. De initiatiefnemers kregen onvoldoende steun om een aanpassing van de reglementen zoals ook in enkele andere provincies is gebeurd, door te voeren.

Met de voorgestelde wijziging zou het aantal ‘geborgde zetels’, bezet door agrariërs en bedrijven, worden verminderd. Doel daarvan was de invloed van burgers in de waterschapsbesturen te vergroten.
Tegenstanders bekritiseerden vooral de procedure rond het voorstel. Dat was ook voor de CU&SGP-fractie reden om niet met het voorstel in te stemmen. Fractielid Willy de Zoete wees er op dat aanvaarding van het voorstel grote consequenties heeft voor de reeds in gang gezette voorbereiding van de waterschapsverkiezingen, die in 2015 gehouden worden. Hoewel provincies volgens de fractie wel de bevoegdheid hebben om zo’n aanpassing door te voeren, hebben we te maken met een besluit van de Tweede Kamer om de inrichting van de waterschappen in 2015 te evalueren. Daarbij hoort ook het verkiezingsreglement. De Zoete bepleitte namens ChristenUnie en SGP in de Staten dat het verstandig is om die evaluatie af te wachten.