3 april 2014

Aandacht voor veiligheid op de N215

Namens de fractie heeft Statenlid Servaas Stoop tijdens de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu aan Gedeputeerde Staten gevraagd hoe de omlegging van de N 215 tussen Melissant en Dirksland gaat voldoen aan het concept 'Duurzaam veilig'.

Zijn concrete vraag was of er gescheiden rijbanen worden aangelegd en of er een middenbermgeleider wordt geplaatst. Gedeputeerde Van der Sande (als vervanger van gedeputeerde De Bondt) meldde dat er geen gescheiden rijbanen komen. Wel komt er een dubbele doorgetrokken witte streep met daartussen voldoende ruimte. Verder zal landbouwverkeer en ander langzaam verkeer over een parallelweg worden geleid. GS hebben hiervoor gekozen omdat een fysieke middenberm, zoals een vangrail of een verhoging, de hulpdiensten belemmert en een plaatselijke omleiding onmogelijk maakt.

Stoop vroeg tevens welke concrete veiligheidsmaatregelen worden getroffen voor het weggedeelte tussen Middelharnis en Oude-Tonge. De gedeputeerde deelde mee dat er rotondes komen en een ongelijkvloerse kruising bij Nieuwe-Tonge.

Meer informatie over de N215 is te vinden op de website van de provincie http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/c_e_thema_verkeer-wegverkeer/c_e_thema_verkeer_n215/c_e_thema_verkeer-n215_melissant-dirksland.htm