13 maart 2015

#7 SAMEN VOOR REALISTISCH WATERBEHEER

9 redenen voor lijst 9! De SGP staat voor realistisch waterbeheer, legt lijsttrekker Servaas Stoop uit.  Naast de 7e reden voor lijst 9 maakt u ook kennis met kandidaat nummer 7: Hendrik Herweijer uit Dirksland.

Wie is Hendrik Herweijer?
“Hoewel ik nogal eens voor Zeeuw wordt aangezien, ben ik eigenlijk een rasechte Zuid-Hollander. Ik ben geboren in de Hoeksche Waard (Klaaswaal om precies te zijn), ben getogen op Goeree-Overflakkee (Dirksland om precies te zijn), heb gestudeerd in Rotterdam en werk inmiddels ruim vijf jaar in Den Haag. Ik werk als jurist voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. In mijn werk ondersteun ik de staatsraden (‘rechters’) bij het doen van uitspraken in rechtszaken over besluiten van de overheid. Verder was ik van maart 2010 tot eind 2013 raadslid in de gemeente Dirksland, die inmiddels is opgegaan in de gemeente Goeree-Overflakkee. In de nieuwe gemeente ben ik als steunfractielid bij de politiek betrokken. Met mijn 27 jaren ben ik één van de jongste SGP-kandidaten voor de Provinciale Staten.”

Waarom zijn Provinciale Staten van belang?
“Provinciale Staten hebben belangrijke invloed op onze leefomgeving. Natuurlijk heeft als het goed is iedere gemeente(raad) oog voor een goede woon- en werkomgeving, maar Provinciale Staten zorgen voor de broodnodige samenhang in een groter gebied. Daardoor wordt voorkómen dat iedere gemeente alleen naar zichzelf kijkt, want dat is inefficiënt en zorgt voor versnippering.”

Realistisch waterbeheer: wat moet de provincie doen?
“Als eilandbewoner zie ik dagelijks dat waterveiligheid erg belangrijk is. Oftewel: bescherming tegen de gevaren van water. Goede, toekomstbestendige waterkeringen zijn noodzakelijk. Tegelijkertijd moeten we realistisch blijven. Wat dat concreet betekent? Nou, zorgvuldig én nuchter omgaan met informatie over klimatologische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Niet de ogen sluiten voor mogelijke gevaren, maar ook niet meegaan met de ‘waan van de dag’. Een ander belangrijk onderdeel van waterbeheer is het behouden van zoetwatervoorzieningen en het tegengaan van verzilting. Voor veel sectoren, denk alleen al aan de landbouw, is voldoende zoet water van groot belang. De provinciale waterwegen moeten goed onderhouden worden, zodat ze gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld binnenvaart en recreatief vaarverkeer. Daarbij moet ook bedacht worden dat de binnenvaart een belangrijke bijdrage levert aan het ontlasten van het wegennet. Samenwerking met andere overheden is essentieel. Als het gaat om waterbeheer, zijn natuurlijk vooral de diverse waterschappen belangrijk.”

Welke uitdagingen kent Zuid-Holland op het gebied van waterbeheer?
“Waterbeheer is niet iets om af en toe op de agenda te zetten. Nee, het moet continu aandacht krijgen. Maar er van tijd tot tijd wel specifieke ‘uitdagingen’ die de aandacht vragen. Momenteel is dat bijvoorbeeld het zogenoemde Kierbesluit, waardoor de Haringvlietsluizen op een kier zullen gaan. Dat zorgt ervoor dat er zout water vanuit de Noordzee het Haringvliet instroomt. Voordat dit werkelijkheid wordt, moet goed gewaarborgd zijn dat er voldoende zoetwatervoorzieningen voor de landbouw zijn en dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar komt.”