11 maart 2015

#5 SAMEN VOOR veilige provinciale wegen

Ook vandaag vertelt Servaas Stoop u een argument om 18 maart SGP te stemmen. Vandaar de 5e reden voor lijst 9: samen voor veilige provinciale wegen! En u maakt kennis met kandidaat nummer 5: Peter van den Berg uit Waddinxveen.

Wie is Peter van den Berg?
“Ik ben 'een geboren en getogen Waddinxvener'. Dat wil zeggen, op 21 maart 1974 in Waddinxveen geboren en vanaf dat moment woon ik in Waddinxveen. In 2004 ben ik met Eveline getrouwd. Als gezin zijn we sinds het voorjaar van 2007 beschikbaar en actief als pleeggezin. In het dagelijks leven ben ik als gemeentejurist actief in het ruimtelijk bestuursrecht. Vanaf 2000 ben ik actief in de gemeentepolitiek, de eerste ruim vijf jaar als duo-raadslid en vanaf 2006 als gemeenteraadslid. Binnen onze fractie houd ik mij voornamelijk bezig op het terrein van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en agrarische aangelegenheden.”

Wat betekent voor u de provincie in het dagelijks leven?
“In eerste instantie denk je als burger ‘wat merk ik van de provincie?’. Zo’n opmerking kan ik mij voorstellen. Een provincie is immers zelden ‘zichtbaar’. Denk je bijvoorbeeld wat langer na over thema’s als ruimtelijke ordening, infrastructuur en openbaar vervoer dan valt de rol van de provincie wel op. Waar ‘plannen’ wij een nieuwe bedrijvenlocatie? Waar bouwen we welke woningen? Komt er een (nieuwe) regionale vervoersverbinding? Vragen waar we niet dagelijks over nadenken maar waar zowel burgers als lokale bestuurders regelmatig mee worden geconfronteerd.”

Waarom ‘samen voor veilige provinciale wegen’?
Op provinciale wegen gebeuren nogal eens vaak ongelukken. Het is zaak inzicht te krijgen naar de oorzaken. Wellicht kunnen deze oorzaken (ook) betrekking hebben op onoverzichtelijke situaties. Deze moeten met voorrang aangepakt worden. “Per regio kan de prioriteit en volgorde verschillen, maar gedacht kan worden aan een effectieve aanpak van de knelpunten, zowel met betrekking tot capaciteit als (on)veiligheid. Daarbij zijn een goed onderhoud, veilige oversteekplaatsen voor bijvoorbeeld fietsers en vrij liggende fietspaden van groot belang.

En het openbaar vervoer?
“Gaat het om vervoer tussen huis en school of werk dan is het in stand houden en wellicht (in spits) uitbreiden van een goede openbaar vervoersvoorziening essentieel. We moeten dit slim combineren met doelgroepenvervoer. Een goede openbaar vervoersvoorziening maakt het vestigingsklimaat voor bedrijven ook beter! Een goed openbaar vervoersysteem kan de druk op het provinciale wegennet verlichten en bevordert daarmee bereikbaarheid én veiligheid.”