23 maart 2015

3 zetels voor SGP definitief

Op woensdag 18 maart 2015 waren de verkiezingen van Provinciale Staten. De SGP steeg van 2 naar 3 zetels. Servaas Stoop, Henk van Dieren en Chris van der Velden zullen de SGP in de Provinciale Staten gaan vertegenwoordigen. Dat bleek uit de officiële uitslag, die maandag 23 maart bekend werd.

Op maandag 23 maart heeft het centraal stembureau de definitieve uitslag bekend gemaakt. Uit de definitieve uitslag blijkt dat van de nieuwe partijen die meededen aan de verkiezingen er geen in Provinciale Staten komen. De 11 partijen die in 2011 in Provinciale Staten begonnen starten nu weer. De definitieve uitslag kunt u bekijken in het proces verbaal.

Op 1 april 2015 worden de nieuwe Statenleden geinstalleerd. De nieuwe Statenfracties gaan nu met elkaar in gesprek om tot  een nieuw college te komen.

20150323 proces-verbaalverkiezingsuitslagps2015-2019.pdf