7 maart 2015

#2 SAMEN VOOR zorgvuldige ruimtelijke inrichting

Wij geven u 9 redenen om D.V. 18 maart op lijst 9 te stemmen. Vandaag nummer 2, samen met een kennismaking met kandidaat nummer  2: Statenlid Henk van Dieren. Samen voor een zorgvuldige ruimtelijke inrichting!

Wie is Henk van Dieren?
Ik ben geboren in 1947, getogen in het mooie en landelijke dorp Lexmond in het oosten van de provincie. Na bedrijfseconomische  en financiële functies  in het bedrijfsleven,  ben ik na geruime tijd raadslid en wethouder te zijn geweest sinds 2004 lid van Provinciale Staten. Daarnaast ben ik ook bestuurslid van de regionale molenstichting.

Waarom bent u Statenlid voor de SGP?
Om een bijdrage te leveren aan het besturen van onze provincie. De provincie heeft als democratisch gekozen middenbestuur veel invloed op vragen over onze leefomgeving en bereikbaarheid. Om daar vanuit mijn overtuiging en onze Bijbelse uitgangspunten een bijdrage aan te mogen leveren, is een geweldige uitdaging. Het gaat daarbij echt over onderwerpen die de burgers  echt raken!

Waarom staat de SGP pal voor een zorgvuldige ruimtelijke inrichting?
Rentmeesterschap is onze leidraad. Bouwen en bewaren. Dit komt tot uitdrukking in onze visie op ruimtelijke ordening. Dat is enerzijds ruimte geven aan de landbouw en haar veranderingen; weloverwogen ruimte waar gewoond en gewerkt kan worden. Maar ook bewaren. Aandacht voor natuurontwikkeling en recreatie. Niet alleen geregeld door de overheid van bovenaf. Maar meer mogelijkheden voor agrariërs (als landschapsbeheerders van oudsher) en particulieren om daarin naar keuze een aandeel te kunnen leveren.